โปรแกรมต่างๆ


  • โครงการดูงานและสัมมนา“ทัวร์หาหุ้น...ตลาดหุ้นฮ่องกง และเมืองเซินเจิ้น” Hong Kong Stock Exchange (HKSE) & Shenzhen City 24-26 มิถุนายน 2562 หัวข้อเด่นในการไปทัศนศึกษ...

  • โครงการอบรมหลักสูตร “กรณีศึกษา: การวิเคราะห์ทางเทคนิคและวีไอเพื่อทำกำไรในตลาดหุ้น” Technical & VI Analysis by Case Studies (TACS) ระดับผู้เข้าอบรมและวัตถุประสงค์: - ระดับผู้เข...

  • วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดอบรมโครงการ “กลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ได้…ผลตอบแทนดีที่สุด” (CSi) รุ่นที่ 18 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบร...
Visitors: 38,237