CSI Class 10

 • นายแพทย์สมเกียรติ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร

  นายแพทย์
  รพ.กลาง
  ฉายา : คุณหมี ออโถ
 • แพทย์หญิงปรียาภรณ์ มณีจันทร์

  แพทย์หญิง
  ฉายา : คุณมิ้ว มิ้วริขุ
 • แพทย์หญิงอาภาภรณ์ สุทธิมนัส

  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
  รพ.ศิริราช
  ฉายา : คุณกล้วย สวยมาก
 • ท.ต.หญิงพรเพชร หรูจิตรวัฒนา

  ทันตแพทย์
  รพ.พระมงกุฏ
  ฉายา : คุณปิงปิง จ้า
 • นายแพทย์สุวิน สมเงิน

  นายแพทย์ศัลยกรรม
  Dr.GORN ASTHETIQUE
  ฉายา : คุณกร มือใหม่
 • นายแพทย์นวพล ประคองวงษ์

  นายแพทย์
  รพ.ชลลดา บางบัวทอง
  ฉายา : คุณ Eddy
 • ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

  กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนา
  บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด
  ฉายา : คุณนิล ถ้วยทอง
 • ดร.อัศวิน วิชญชาคร

  กรรมการบริหาร
  Pearl Property Development Co.,Ltd.
  ฉายา : POP
 • ดร.พิมพ์ สุ่นสวัสดิ์

  อาจารย์
  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  ฉายา : คุณพิมพ์ พิมพ์น่ารักตลอดเวลา
 • พล.อ ไพรัช โพธิ์อุบล

  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
  กองบัญชาการกองทัพไทย
  ฉายา : คุณต้อย เจชิก
 • คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท พรไพลิน จำกัด
  ฉายา : คุณทุย ทุยอยู่ไหน ได้ยินเสียงใครมากู่กู่
 • คุณประยุทธ พัฒนะเอนก

  ฉายา : คุณประยุทธ นายก
 • คุณศิรกาญจน์ ตรีธารา

  Director
  บริษัท พี สเปซ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
  ฉายา : คุณมิส ป๊อบปี้
 • คุณอมร ศรีสมศักดิ์

  ผู้บริหาร
  บริษัท AMM 111 จำกัด
  ฉายา : คุณอมร เพชรบุรี
 • คุณธรรศกร อาทิตย์กุล

  ผู้จัดการ/กรรมการ
  ฉายา : คุณโบ ตาโต
 • คุณภูริเมธ ธีรนันทิศ

  การตลาด
  เลิศรส
  ฉายา : คุณเกียรติ แมงเม่า
 • คุณชัยยะเนตร ถาพินนา

  ผู้จัดการ
  บริษัท กิจวิริยะ เทรดดิ้ง
  ฉายา : เอี่ยว พ่อลูกอ่อน
 • คุณเศรษฐพงศ์ ศรีวิริยานนท์

  อาจารย์
  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ฉายา : คุณพงษ์ บางมด
 • คุณเกรียงไกร เตียนโพธิ์ทอง

  MD
  บริษัท แอลเอสเอ็กซ์
  ฉายา : คุณหมี คูมะ
 • คุณรตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์

  ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
  บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)
  ฉายา : คุณจีจี้ จัง
 • คุณศานติ์ ลีลาแม้นเทพ

  นักศึกษา
  ฉายา : วิน
 • คุณวรารัตน์ เปียศิริ

  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
  บริษัท พาดี เรสซิเด้นท์
  ฉายา : กวาง
 • คุณศุภากร ทางธนกุล

  VP
  บล.ฟีพิมเซียไซรัส
  ฉายา : คุณเรศ ปล.มาหาเฮีย
 • คุณสโรชา ลีลาแม้นเทพ

  นักศึกษา
  ฉายา : วิวล์
 • คุณพิษณุ ทิพย์มาศ

  GM
  บริษัท พี-ทู-พี คอนซัลแตนท์ จำกัด
  ฉายา : คุณโตโต๊
 • คุณพิพัฒน์ รัตนยานนท์

  ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
  ฉายา : คุณเหน่งไฟฟ้า
 • คุณชินวุธ ภูศิวะโรจน์

  MGR
  Traviscom Co.,Ltd.
  ฉายา : คุณชิน ชินวุฒิ
 • คุณจิรัฐิติ ขันติพะโล

  พิธีกร
  Money Channel
  ฉายา : คุณปั๊บ มันนี่ชาแนล
 • คุณราชันย์ จรูญศักดิ์

  สถาปนิค
  ธุรกิจส่วนตัว
  ฉายา : คุณแด๊งแดง
 • คุณสุภาวดี มหาทรัพย์สาคร

  เจ้าของกิจการ
  ที่พัก ทัวร์ตกหมึก ของฝาก
  ฉายา : คุณจิ๊บ ชุมพร
 • คุณพีรพล พงษ์วัฒนานุสรณ์ 

  Asst.Chiep QC
  CH AUTO PART LTD
  ฉายา : คุณโอ้โอ
 • คุณสุรัตน์ อาศิรวาท

  นักลงทุน
  ฉายา : หย่ง
 • คุณญดาภัค โหละสุต

  ธุรกิจส่วนตัว
  ฉายา : คุณเดียร์ ท้องกลม
 • คุณธัชวุทธิ์ พุทธิสมบัติ

  ผู้พิพากษา
  ศาลยุติธรรม
  ฉายา : คุณกลาง เรเบอร์

 • คุณณัฏฐกัญญา เดชณภัทรทรัพย์

  ผู้อำนวยการ
  บล.โกลเบล็ก จำกัด
  ฉายา : ผิงผิง
Visitors: 41,911