CSI Class 11

 • คุณปพนวิช เหล่าวิเศษศรี (วิช)

  กลุ่ม HMPRO
  ตำแหน่ง ผู้จัดการเงินทุนบุคคล
  บริษัท บล กสิกรไทย
  ฉายา วิชโบรคเกอร์
  email : wich_love_everyone@hotmail.com

 • คุณสินโชค พิริโยทัยสกุล (นิว)

  กลุ่ม HMPRO
  นักลงทุนอิสระ
  ฉายา : นิวอินเวสเตอร์
  email : nandeandw@gmail.com
 • คุณณรงค์ ยิ่งยงรัตนกุล (หยิ่น)

  กลุ่ม HMPRO
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ออริสคอม จำกัด
  ฉายา : หยิ่นเคนวูด
  email : narongyin@gmail.com
 • คุณสหภูมิ ภูมิศุภนนท์ (ปอม)

  กลุ่ม HMPRO
  กรรมการผู้จัดการ
  บจก.ภูมิศุภนนท์
  ฉายา : ปอมแอปเปิ้ล
  email : bhumisupanont@gmail.com
 • คุณโชติ วิรัตกพันธ์ (โชติ)

  กลุ่ม HMPRO
  ศัลยแพทย์
  วิชาชีพอิสระ
  ฉายา โชติ โชติช่วงชัชวาล
  email : chotiw@icloud.com
 • คุณวันชัย แซ่ลิ้ม (วัน)

  กลุ่ม HMPRO
  นักลงทุนอิสระ
  ฉายา วันฟันด์โฟล์ว
  email : highest43@hotmail.com
 • คุณณัฐนันท์ ศิริจิตรจินดา (จู)

  กลุ่ม HMPRO
  IT Manager
  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  ฉายา : จูฮาร์ดดิส
  email : nattanan.sir@hotmail.com
 • คุณกาญจนา สินแก้ว (กาญ)

  กลุ่ม HMPRO
  SeniorManager
  บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
  ฉายา : กาญไฟแนนซ์
  email : ksinkeaw@gmail.com
 • คุณอุษา เจริญไทยกิจ (ดี)

  กลุ่ม ORI
  จัดซื้อ
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
  ฉายา : ดี ดี๊ ดี
  email : usa.charoenthaikit@gmail.com
 • คุณนิษณา เข็มทอง (มีน)

  กลุ่ม ORI
  ตำแหน่ง ทันตแพทย์หญิง
  บริษัท Bangkok international dental center / 3S CAD CAM
  ฉายา มีนหมอฟัน
  email : n_khemthong@yahoo.com
 • คุณณัฏฐกัญญา เดชณภัทรทรัพย์ (ผิงผิง)

  กลุ่ม ORI
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการอาวุโส
  บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
  ฉายา : ผิงผิง ขนมผิง
  email : monateerak@hotmail.com
 • คุณลดาวัลย์ สุภัทรเสถียรกุล (เล็ก)

  กลุ่ม ORI
  เจ้าของกิจการ
  บริษัท เอส แอล พลับบลิเคชั่น จำกัด
  ฉายา เล็กน่ารัก
  email : lek.s@slpublication.com
 • คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ (แก้ว)

  กลุ่ม ORI
  ผู้จัดการ
  บริษัท จินดาสาส์นการพิมพ์ จำกัด
  ฉายา : แก้วการพิมพ์
  email : pimnaraj@gmail.com
 • คุณคณิต จารุแพทย์ (ต้น)

  กลุ่ม ORI
  ASSEMBLY EQUIPMENT ENGR.MANAGER
  บมจ.ไมโครชิป เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จก.
  ฉายา :
  email : kanitjarupat@yahoo.com
 • คุณวิชัย พุทธาภิวัฒน์ (วี)

  กลุ่ม ORI
  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
  ฉายา : วีวิคเตอร์
  email : wichai@trinitythai.com
 • คุณชัยวุฒิ โกวิทจินดาชัย (วุ้น)

  กลุ่ม ORI
  กรรมการผู้จัดการ
  บจ.โกรโยธา
  ฉายา : วุ้นพ่อลูกอ่อน
  email : chaiwutk@hotmail.com
 • คุณจันทมาส ไทกุล (เอริน)

  กลุ่ม BDMS
  ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล
  POSSIBLE Wealth Advisory Services Co., Ltd.
  ฉายา : เอริน พอสซิเบิ้ล
  email : arin.possible@gmail.com
 • คุณโชคชัย สังวาลประกายแสง (เอ)

  กลุ่ม BDMS
  เจ้าของกิจการ
  บริษัท พีเอสซี สลิง จำกัด (นำเข้าอุปกรณ์ยก)
  ฉายา : เอ พระรามสอง
  email : a312522@hotmail.com
 • คุณศิริรัตน์ จันทรแสงอร่าม (หมวย)

  กลุ่ม BDMS
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (EVP)
  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด มหาชน
  ฉายา หมวย หมวยลี่
 • พ.อ.หญิงสุริยา สุวรรณประสิทธิ์ (จิ๋ม)

  กลุ่ม BDMS
  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  ฉายา : จิ๋มกองทัพบก
  email : Suriyajim@gmail.com
 • คุณวาทินี พัวทัศนานนท์ (หม่วย)

  กลุ่ม BDMS
  Logistics Manager HGST (Thailand) Ltd
  ฉายา : หมวย ไม้ เอก หม่วย
  email : pwajaja@hotmail.com
 • คุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ (วิน)

  กลุ่ม BDMS
  Zillion Innovation Co.,Ltd.
  ฉายา : วิน วินนี่เดอะพู
  email : newingator@hotmail.com
 • คุณปฏิมา นฤนาทเสถียร (เปิ้ล)

  กลุ่ม BDMS
  Zillion Innovation Co.,Ltd.
  ฉายา : เปิ้ล กรีนวอล์ล
  email :
  เบอร์โทร :
 • คุณคัทลียา แอนน์ ฟินเชอร์ (Annie)

  กลุ่ม MEGA
  นักลงทุนอิสระ
  ฉายา : Annie Baker
  email : annie.fincher@gmail.com
 • คุณณัฐชยา โกศัลยวัตร (แอร์)

  กลุ่ม MEGA
  นักลงทุนอิสระ
  ฉายา : แอร์ บีเอ
  email : natchayair@gmail.com
  เบอร์โทร : -
 • คุณทิมสุขนิติ์ สุขุมานนท์ (Tim)

  กลุ่ม MEGA
  นักลงทุนอิสระ
  ฉายา : Tim Startup
  email : sukuman316@gmail.com
 • คุณบายศรี รุ่งโรจน์ธนกุล (ปัญญ์)

  กลุ่ม MEGA
  นักลงทุนอิสระ
  ฉายา : ปัญญ์ บายศรี
  email : bai_sri@hotmail.com
 • คุณปยุต ภูวกุลวงศ์ (อี๊ด)

  กลุ่ม MEGA
  นักลงทุนอิสระ
  ฉายา : อี๊ด ดอนเมือง
  email : pyut@alt.co.th
 • นายแพทย์วรินทร ทานาค (ยิ้ม)

  กลุ่ม MEGA
  ประสาทศัลยแพทย์
  กรมแพทย์ทหารบก
  ฉายา : ยิ้ม นิวโรศัลย์
  email : warin17@Gmail.com
 • คุณพรศักดิ์ ขันธิโภค (ber)

  กลุ่ม MEGA
  นักลงทุนอิสระ
  ฉายา : เบอร์บ้า
  email : berpk@yahoo.com
 • คุณพิชาวีร์ วรพัทธ์โภคิน (นุ้ย)

  กลุ่ม MEGA
  Business development manager
  Cisco systems (Thailand)
  ฉายา : Sassy นุ้ย
  email : pichaveev@gmail.com
 • คุณสิรีธร ลิมปนะเศรษฐ์ (ออย)

  กลุ่ม MEGA
  Senior Integration Analyst - Amadeus Asia
  Chief Strategy Officer (CSO) - Anna Lenn, Belgium Diamond 1995, Co,.Ltd.
  ฉายา : ออยแม่น้องอั๊ส
  email : Oil_zaa@hotmail.com
 • คุณนิชพรรณ พร้อมพัฒน์ (เอ๋)

  กลุ่ม BJC
  Marketing Manager
  Minor Food Group(sizzler)
  ฉายา :
  email : aey.niching@gmail.com
 • คุณเพ็ญพร รุ่งจำรัสโสภา(หมิง)

  กลุ่ม BJC
  ทำธุรกิจส่วนตัวของที่บ้าน (วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง)
  ฉายา : หมิงก่อสร้าง
  email : Ming_chan76@hotmail.com
 • คุณกัญจน์ภรณ์ กิตติอัมถานนท์ (กัญ)

  กลุ่ม BJC
  Director Oishi Group Pcl
  ฉายา : กัญดำน้ำ
  email : karn202@gmail.com
 • คุณพิรพร ลิมปพยอม (โป้ง)

  กลุ่ม BJC
  Engineering Specialist, Advanced Wireless Network Co., Ltd.
  ฉายา : โป้ง โป้ง
  email : plimpaph@yahoo.com
 • คุณทัดชฎา อรรถวรรัตน์ (เอิง)

  กลุ่ม BJC
  Investment Manager at Aira Capital Pcl.
  business owner at Khong D Hai Khun limited
  ฉายา : เอิง เอิ่ง เอิ้ง
  email : t.attavorarat@gmail.com
 • คุณสิริศักดิ์ วงศ์พิชญวิศาล (หนุ่ย)

  กลุ่ม BJC
  ทำงานเกี่ยวกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
  ฉายา : หนุ่ย อำพล
  email : sirisak78@gmail.com
 • คุณอรรณพ ทวีปรีชาชาติ (น็อต)

  กลุ่ม BJC
  เจ้าของกิจการ วิเชียร เอ.ที.ซี. (ขายน็อต)
  ฉายา : น็อต สมายแมน
  email : nam_elims93duc@hotmail.com
 • คุณรัชดาภรณ์ อิศดาบุญญากุล (เอ)

  กลุ่ม BJC
  นักลงทุนอิสระ
  ฉายา : A-Rich
  email : boonyakul1331@gmail.com
 • คุณธิติมา เจนมานะชัยกุล (โบว์)

  กลุ่ม : BJC
  นักลงทุนอิสระ
  ฉายา :
  email : bow_4@hotmail.com
 • คุณมานิตย์ สุธาพร (แป๊ะ)

  กลุ่ม BDMS
  ที่ปรึกษากฎหมาย
  บริษัท IRPC (มหาชน) จำกัด
  ฉายา :
  email : manit.s@irpc.co.th • คุณสุรชัย ธนสมบูรณ์กิจ (ตุ๊)

  กลุ่ม : BJC
  ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ปตท.สผ.
  ฉายา :
  email : stanaso11@gmail.com


Visitors: 41,907