Why Here.


หาก "คุณผู้อ่าน" ต้องการที่จะแสวงหา "ความมั่งคั่ง"

เพื่อเอาไว้ใช้จ่ายอย่างสบาย...ในยามเกษียณ 

 

CSi คือ หนึ่งในหลักสูตรการลงทุนที่ดีที่สุด

ของเมืองไทย...ที่ "คุณผู้อ่าน" ไม่ควรพลาด

 

"Best Lecturers Only"  (BLO)

CSi คือ หนึ่งในหลักสูตรที่รวบรวมคณาจารย์ด้านการลงทุนที่ดีที่สุดของเมืองไทย อาทิเช่น

- อ.กรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

- ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร  กูรูด้านหุ้นเน้นคุณค่า (วีไอ)

- ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล บล.ทรีนิตี้ กูรูด้านฟันด์โฟลว์ และบิสซิเนสโมเดล

- อ.นิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ บล.ไอร่า ผู้เชี่ยวชาญด้านใช้เทคนิคในการลงทุน

 

CSi ...

"Certificate in Strategic Investment for Opitmal Return"

หรือ "กลยุทธ์การลงทุนให้ได้ผลตอบแทน...ดีที่สุด"  

เป็นหลักสูตรที่อบรมด้านการลงทุนให้แก่ผู้สนใจด้านการลงทุน

และประชาชนทั่วไป  โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

- อบรมเริ่มต้นแนวโน้มเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ฟันด์โฟลว์

- อบรมด้านการลงทุน เงินฝาก หุ้น อนุพันธ์ อสังหาฯ กองทุน

- อบรมการจัดพอร์ตการลงทุน ตราสารหนี้ ตราสารทุน และการประกัน

 

 

"Community-Based Society"  (CBS)

โครงการ CSi จะเน้นการให้องค์ความรู้ที่เป็นลักษณะ Community-Based Society หรือ "สังคมแห่งการสร้างชุมชุน"  ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ

จึงเน้นที่การสร้างกิจกรรมให้เกิดสังคมที่เป็น "ชุมชน" อาทิเช่น

- การจัด Outing นอกสถานที่ ให้แก่ผู้เรียนได้มีโอกาสสนิทสนมกันมากขึ้น

- การจัดงานสัมมนาหรือกิจกรรมหลังจากสำเร็จการอบรมไปแล้ว

- การทำกิจกรรมสาธารณกุศล (CSR)

- การจัดงาน CSi Night ให้ความรู้ด้านการลงทุนในแต่ละปี

 

 

 "Lifetime Learning Tradition" (LLT)

"วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้...ตลอดชีวิต"

ที่ CSi ... เราจะพยายามสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้...ตลอดชีวิต

นั่นหมายถึง การเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าของ CSi ได้มีโอกาสกลับมา

เรียนรู้ในคลาสอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่และโอกาสจะอำนวย

ทุกวันนี้... นักศึกษา CSi ในรุ่นแรก ซึ่งเริ่มเรียนตั้งแต่มิถุนายนปี 2556

บางส่วน ก็ยังคงกลับเรียนรู้วิชาความรู้ด้านการลงทุนกับน้องๆในรุ่นปัจจุบัน

 

 ระบบ "Teaching Assistant"  (TA)

ในคลาสเรียนของ CSi ทุกคลาส (ยกเว้นรุ่นที่ 1)  จะมีการจัดรุ่นพี่..ผู้เสียสละมาช่วยเหลือรุ่นน้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์การลงทุน เพื่อให้สามารถทำการวิเคราะห์ได้ออกมาอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้  รุ่นพี่ๆ ที่มาช่วยเหลือทุกท่านไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆเลย แต่เข้ามาช่วยเพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่รุ่นน้อง

 

 

 Stock & Singing

 STOCK & Singing   ปาร์ตี้นี้เพื่อ... “ชาว CSI”
“คุยกันเรื่อง...หุ้น”  และปิดท้ายด้วยการ  “ร้องเพลง...ให้สะใจ”

ซึ่งจะมีการจัดเป็นระยะๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมพี่ๆน้องๆ ชาว CSi ให้ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน 

ในขณะเดียวกัน ยังจะมีการระดมทุนเพื่อไปช่วยเหลือน้องๆที่ด้อยโอกาสในชนบทอีกด้วย

 

CSi to CSR

CSI + CSR  กิจกรรมทำบุญและบริจาคสิ่งของ
ให้แก่น้องๆผู้ด้อยโอกาส และเป็นการสร้าง “ความสามัคคี”

กิจกรรมที่พวกเราได้เคยช่วยเหลือสังคม ได้แก่

- บ้านผู้พิการซ้ำซ้อน  ฉะเชิงเทรา

- บ้านเด็กด้อยโอกาส สำนักสงฆ์ "แสงไต้" กาญจนบุรี

- บ้านเมตตา ปทุมธานี

 

CSi on Board

เปิดโลกทัศน์เยี่ยมชม

- “ตลาดหุ้นฮ่องกง” 

- “ตลาดหุ้นลาว”

- “ตลาดหุ้นเวียดนาม”

- "ตลาดหุ้นสวิสเซอร์แลนด์"   และเราจะไปต่อที่.... 

       

CSi Wine Club

กิจกรรม “จิบไวน์” และ “ชิมชีส” 
แนะนำและให้ความรู้โดย Sommelier ผู้เชี่ยวชาญ

โดยมีคุณวิศิษฐ์ คุณาทรกุล  ประธาน CSi รุ่นที่ 4  มารับหน้าที่เป็นประธานชมรมฯ

 

 

เกม "Stock Speed"

เกมส์ค้นหาหุ้นที่ราคาวิ่งสูงสุด

โดยเป็นเกมที่เล่นกันในหมู่ชาว CSi    

โดยแต่ละคนที่เล่นจะเลือกหุ้นขึ้นมาคนละ 1 ตัว

ภายในระยะเวลา 1 เดือน  ก็มาเช็คกันว่า  

จำนวนผู้ชนะที่มีราคาหุ้นเพิ่มขึ้นสูงสุดครึ่งหนึ่ง  จะได้รับเลี้ยง

อาหารฟรีจาก...ผู้แพ้...ที่มีราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า

นั่นคือ  การวัดผลอิงกลุ่ม  

จำนวนคนชนะครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้แข่งขัน...กินฟรี

กลุ่มผู้แพ้...อีกครึ่งหนึ่ง...เลี้ยงข้าว

 

 

 

CSi Night

CSI Nite  & CSI Seminar งานที่จัดขึ้นเพื่อ... “ชาว CSI”                   
เพื่อพบปะสังสรรค์ และเพิ่มความรู้ใหม่ๆเพื่อ... พิชิตการลงทุน

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Visitors: 48,423