FBI 2021

โครงการอบรมหลักสูตรการลงทุน


“เทคนิคการหาหุ้น และบริหารพอร์ตการลงทุน ภายใต้ภาวะวิกฤต

ด้วยโมเดลธุรกิจ & ฟันด์โฟลว์ ปี 2021”  (FBI 2021)

โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
MD บล.ทรีนิตี้  และกูรูด้านฟันด์โฟลว์

หนึ่งในคอร์สการลงทุนที่มี...นักลงทุนอยากเรียนมากที่สุด

ตัวอย่าง...การสอนเทคนิคการหาหุ้น  โดย ดร.วิศิษฐ์หัวข้อเด่นในการอบรมครั้งนี้:

- ผลกระทบจาก "ไวรัสโคโรนา" ที่มีต่อตลาดหุ้น และหุ้นรายตัว

- "โซเชียลมีเดีย" โอกาสและภัยคุกคามที่มีต่อ "บิสซิเนสโมเดล"

สงครามการค้า อเมริกา-จีน...ผลกระทบต่อกลุ่มหุ้น ราคาหุ้น

- โอกาสและวิกฤตจาก “ฟันด์โฟลว์และอัตราแลกเปลี่ยน”

เทคนิคการค้นหาหุ้นกลุ่มสร้างผลกำไรยั่งยืน (ESG Stocks)

- นโยบายการคลังของ Donald Trump

 

สรุป: ทิศทางของสินทรัพย์ในแต่ละประเภทในปี 2020-2021

สรุป: The Best Stocks based on Business Model in 2020

วัตถุประสงค์

•เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ในการลงทุนในเรื่องฟันด์โฟลว์ โมเดลธุรกิจ และการประเมินราคาหุ้นปี 2020-2021
•เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมทราบถึงวิธีการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนดีที่สุด (Optimal Return)  ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถจัดการได้

เวลาเรียน

- รวมเวลาอบรม 3.5 วัน   
- วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา  13.00 – 16.00 น.
- วันเสาร์ที่ 6, 13 และ 20 มิถุนายน 2563  ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น.


 


Part 1: Introduction to FBI 2021 โดย ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ ( 13.00-16.00น. วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563)
 • Introduction to FBI2021 เรียนรู้ศัพท์ทางด้านการลงทุนที่จะใช้ในคลาส 
 • เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ที่ส่งผลกับการลงทุนในปัจจุบัน

 

 
Part 2: The Study of Fund Flow
(Part 2-3 โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล วันเสาร์ที่ 6, 13, 20 มิถุนายน 2563)
 • ผลกระทบจาก "ไวรัสโคโรนา" ที่มีต่อตลาดหุ้น และหุ้นรายตัว
 • "โซเชียลมีเดีย" โอกาสและภัยคุกคามที่มีต่อ "บิสซิเนสโมเดล"
 • หุ้นกลุ่ม ESG (Environmental, Social and Governance)  หุ้นกลุ่มใหม่ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

 • สงครามการค้า อเมริกา-จีน...ผลกระทบต่อกลุ่มหุ้น และราคาหุ้น
 • Trump Policy  และนโยบายการคลังของ  Trump
 • โอกาสและวิกฤตจาก “ฟันด์โฟลว์ ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย”
 • โอกาสและวิกฤตจาก “ฟันด์โฟลว์และอัตราแลกเปลี่ยน”
 • การศึกษาฟันด์โฟลว์ในระดับเม็ดเงินที่หมุนเวียนในตลาดโลก (Global Fund Flow)
 • จุดกำเนิดของฟันด์โฟลว์และสภาพคล่อง (Liquidity)
 • Yield Curve ของตลาดพันธบัตรและฟันด์โฟลว์
 • Trump Policy  และนโยบายการคลังของ  Trump
 • Economic of Oil price, Baltic Dry Index, and commodity
 • QE และฟันด์โฟลว์การทำ Carry Trade และฟันด์โฟลว์
 • ธนาคารกลางยุโรป (ECB), ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)  และเครื่องมือของ Fed ในการสร้างและลดฟันด์โฟลว์
 • ฟันด์โฟลว์กับวงจรการเกิดSupercycle, อนุพันธ์ : ตัวทวีคูณและทำลายฟันด์โฟลว์ฟันด์โฟลว์ภาวะการเกิดฟองสบู่และฟองสบู่แตก
 • Exit Strategy การถอดถอนสภาพคล่องของ Fed และผลกระทบต่อฟันด์โฟลว์
 • จุดเสี่ยงฟันด์โฟลว์ที่ไหลกลับอย่างฉับพลัน (Sudden Reversal)
 • การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงิน ทองคำ น้ำมัน หุ้น และตลาดการเงินโดยใช้ทฤษฎีฟันด์โฟลว์และกรณีศึกษา  (The impact of fund flow on equity, fixed income, currency market  including US$ Euro, JPY, gold and oil) 
บทสรุป: ทิศทางของสินทรัพย์ในแต่ละประเภทในปี 2020

Part 3: Business Model, Business Strategy and Valuation Model

•Mega Trends ในปัจจุบัน (The Current Mega Trends)
•Mega Trends ในอนาคต (The Future Mega Trends)
•Drivers of Business Model
•Understanding Valuation Model in each sector
•M&A framework
•มูลค่าการควบรวมกิจการ (Valuation of Merger Acquisitions)
•มูลค่าเลิกกิจการ (Net liquidation value)
•การประเมินมูลค่าหุ้นจากเงินทุนหมุนเวียนติดลบ (Negative working capital) (OPM)
•Price per book value vs ROE
•Back-door valuation
•การ Takeover ชนิดกลับ (Reverse Takeover)
•The quest of excess returns
•Simple options pricing valuation for equity investors
•การซื้อกิจการโดยใช้หนี้ (Leverage buyout), Management buyout, Equity carve-outs, spin off, Free cash flow to the firm, and free cash flow to equity investors
•Valuation of consolidation accounting
•Economic Value Added and Market Value Added (EVA vs MVA)

บทสรุป:    The Best Stocks based on Business Model in 2020

ค่าอบรม และสถานที่อบรม

•ค่าเล่าเรียน 24,900 บาทถ้วน ตลอดหลักสูตร รวมเอกสาร และอาหาร
•สถานที่อบรม    ศูนย์ศึกษาวิภาวดี  มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น 22  อาคาร ที เอส ที ทาวเวอร์ 
 ถนนวิภาวดีรังสิต    (หลังธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่)    
 
สอบถาม   คุณก้อย 
กดที่เบอร์โทรได้เลยนะคะ  0811739000
ติดต่อทางไลน์ โดยกดปุ่มด้านล่างนี้   


ใบสมัคร FBI 2020

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 52,532